علل پیدایش روستاها به خصوص روستاهای ایران -وجود آب کافی وزمین هموار ومستعد برای کشاورزی بوده است.بطور کلی علاوه بروجود عوامل مذکور.عوامل دیگری نیز چون عامل امنیت -دفاع-اجتماعی واقتصادی درمکان گزینی روستاهانقش دارند وبنا به همین عوامل شکل گیری آن ها تکوین می یابد.

وجود ته تاریخی در ۵۰۰ متری بافت روستا نشان از قدمت دیرینه آن دارد که در طی سالیان درازی از جاهای مختلف مهاجرت به آن صورت گرفته است.اهالی ساکن در این روستا همگی دارای مذهب شیعه اثنی عشری هستند که به زبان ترکی تکلم می کنند.


 

نوشته شده توسط علی اصغر محمدی فاتح در یکشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۰ ساعت 10:5 موضوع | لینک ثابت